Persondata politik

Fair og transparent behandling

Vi vil sikre fair og transparent behandling

God databehandlingsskik 

Vi vil udvise god databehandlerskik iht. gældende lov om behandling af personoplysninger, også kaldet Persondataloven.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Anvendelse af personoplysninger

Såfremt vi behandler persondata så: 

  • Behandler vi dem på et lovligt grundlag
  • Anvender vi alene persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der fremgår ved registreringen
  • Foretages løbende vedligehold. Vi beder medarbejdere og samarbejdspartner om at oplyse os om relevante ændringer i deres data og sikrer derigennem at de ikke er urigtige eller vildledende. 
  • Slettes persondata i udgangspunktet, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring heraf. Vi gør opmærksom på, at din persondata, ikke nødvendigvis kan slettes, hvis de optræder på mails eller historiske  dokumenter som er nødvendige at gemme med det formål at kunne opretholde driften
  • Persondata videregives i udgangspunktet ikke, men der kan være undtagelser, hvor det f.eks. er påkrævet af offentlig myndighed, eller nødvendig for opretholdelse af driften. Al videregivelse af data til 3. part er registreret og der er indgået databehandleraftale.

Indsigt, rettelse, sletning m.m.

Personer kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvad de anvendes til og hvordan og hvor længe de opbevares.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Mener du, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata eller øvrige indsigelser, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning m.m. så hurtigt som muligt.

Vores dataansvarlig kan kontaktes på: fdk@dupontco.dk

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.